کــفپــوش درجــاریـــز

کفپوش درجاریز نوعی از کفپوش لاستیکی است که به صورت یکپارچه و در محل اجرا می شود. شیوه تولید و نصب کفپوش درجاریز به شکلی می باشد که بنا بر نوع محیط و برآورده سازی نیاز، متناسب با کاربری مکان مورد نظر، اجرا و پیاده سازی می گردد. از مزایای کفپوش درجاریز گرانولی نسبت به تایل، به یکپارچه بودن، وجود نداشتن درز و لبه، ضربه گیری تا حدود دوبرابر بیشتر و بالاتر، امکان اعمال طرح و نقشه، رنگ بندی های مورد نظر مشتری و همچنین قابل ترمیم بودن هر قسمت آسیب دیده اشاره کرد.

نمـونـه کـارهای کفپوش درحاریز
GRANOL PROJECT

نمونه های اجرا شده کفپوش درجاریز توسط کفپوش پاککو

رنــگـبـنــدی گــــرانــول هـــا
GRANOL COLORS

رنگبندی متنوع محصولات گرانولی کفپوش پاککو را مشاهده کنید.

کفپوش درجاریز

ورق گرانول

کفپوش مهدکودک

تارتان

کفپوش درجاریز

انواع ورق گرانولی

گرانول

کفپوش برای مهدکودک درجاریز

کفپوش ریختگی

کفپوش پارکی

گفپوش گرانولی

کفپوش ریختگی

کفپوش تارتان

ورق گرانول
کفپوش ریختگی
کفپوش مهدکودک درجاریز
کفپوش تارتان و کفپوش ریختگی
کفپوش ریختگی
کفپوش گرانولی
کفپوش تارتان

کفپوش پاک کو تولید کننده ی انواع کفپوش های درجاریز، کفپوش ریختگی، کفپوش گرانول، تولید کننده انواع گرانول های رنگی در رنگ های مختلف به صورت لاستیکی، کفپوش تارتان ، تارتان برای کفپوش در رنگبندی متنوع، کفپوش ریختگی ، مناسب برای پارک و زمین بازی کودکان ورق گرانول ورق گرانول تارتان کفپوش درجاریز کفپوش ریختگی کفپوش گرانولی ورق گرانول کفپوش تارتان درجاریز کفپوش پارکی درجاریز کفپوش ورق گرانول کفپوش ریختگی زمین بازی کودکان